آسان پوشش


آسان پوشش کاوری است پوشاننده جهت پوشاندن سطوح که به هنگام رنگ آمیزی، گچ کاری و ... ممکن است اثرات گچ و یا رنگ بر روی آن سطح ریخته شود


کد محصول : 87299
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

آسان پوشش عرض 60
آسان پوشش عرض 60
ریال صفر ریال ریال
آسان پوشش عرض 90
آسان پوشش عرض 90
ریال صفر ریال ریال