پودر درزگیر کناف کاری آرکا


به صورت معمول بتونه کاری شامل دو گام اساسی است گام اول استفاده از بتونه درزگیری و سنباده کاری و برای حصول نتیجه بهتر در اجرای رنگ کاری گام دوم استفاده از بتونه ماستیک می باشد. بتونه ماستیک نسبت به بتونه درزگیری بسیار نرم تر بوده که باعث ایجاد سطحی یکنواخت و یک دست می گردد که این امر جزو ضروریات بتونه کاری بوده و پیشنهاد می شود که از مراحل کار حذف نگردد.


کد محصول : 81855
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پودر درزگیر کناف کاری 5کیلویی
پودر درزگیر کناف کاری 5کیلویی
ریال 0 ریال
پودر درزگیر کناف کاری 10کیلویی
پودر درزگیر کناف کاری 10کیلویی
ریال 0 ریال