تینر فوری ممتاز 20000 بیات


تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده میشود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده کرد تا چسبندگی رنگ بر روی سطح کار بیشتر باشد


کد محصول : 82029
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

تینر ممتاز 20000 لیتر بیات
تینر ممتاز 20000 لیتر بیات
ریال 324,000 ریال
تینر ممتاز 20000 گالن بیات
تینر ممتاز 20000 گالن بیات
ریال 953,000 ریال
تینر ممتاز 20000 گالن بیات
تینر ممتاز 20000 گالن بیات
ریال صفر ریال ریال