ضد زنگ ساندورا


جهت بالا بردن مقاومت خوردگي و پوسيدگي در مصارف داخل و خارج ساختمان


کد محصول : 103242
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

ضد زنگ اخرائی کیلو ساندورا
ضد زنگ اخرائی کیلو ساندورا
ریال 260,000 ریال
ضد زنگ اخرائی سوپر درجه یک کیلو ساندورا
ضد زنگ اخرائی سوپر درجه یک کیلو ساندورا
ریال 342,000 ریال
ضد زنگ اخرائی گالن ساندورا
ضد زنگ اخرائی گالن ساندورا
ریال 941,000 ریال
ضد زنگ اخرائی سوپر درجه یک گالن ساندورا
ضد زنگ اخرائی سوپر درجه یک گالن ساندورا
ریال 1,262,000 ریال
ضد زنگ طوسی کیلو ساندورا
ضد زنگ طوسی کیلو ساندورا
ریال 294,000 ریال
ضد زنگ طوسی سوپر درجه یک کیلو ساندورا
ضد زنگ طوسی سوپر درجه یک کیلو ساندورا
ریال 372,000 ریال
ضد زنگ طوسی گالن ساندورا
ضد زنگ طوسی گالن ساندورا
ریال 1,135,000 ریال
ضد زنگ طوسی سوپر درجه یک گالن ساندورا
ضد زنگ طوسی سوپر درجه یک گالن ساندورا
ریال 1,364,000 ریال
ضد زنگ سفید سوپر درجه یک کیلو ساندورا
ضد زنگ سفید سوپر درجه یک کیلو ساندورا
ریال 391,000 ریال
ضد زنگ سفید سوپر درجه یک گالن ساندورا
ضد زنگ سفید سوپر درجه یک گالن ساندورا
ریال 1,463,000 ریال