شیر پولیش کحالی


شیر پولیش مایعی ساینده به منظور پرداخت نهایی و براق کردن قطعات رزین و زدودن اکسیدها، براق کردن، تمیز کاری و احیای سطوح فلزی است


کد محصول : 105588
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

شیر پولیش مشکی نیمی کحالی
شیر پولیش مشکی نیمی کحالی
ریال صفر ریال ریال
شیر پولیش زرد نیمی کحالی
شیر پولیش زرد نیمی کحالی
ریال صفر ریال ریال