رنگ فوری اتومبیل کحالی


رنگ نیترو سلولزی فوری اتومبیلی خوش به شماره 88 بر پایه نیترو سلولز و آکلید مخصوص تولید شده است که براقیت و ثبات بسیار خوبی را در مقابل نور و عوامل جوی از خود نشان میدهد. این رنگ مقاومت بسیار بالایی در برابر بنزین و روغن های معدنی دارا می باشد


کد محصول : 80653
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

رنگ فوری 1014 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1014 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1051 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1051 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1057 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1057 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1058 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1058 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1060 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1060 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1069 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1069 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1070 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1070 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1075 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1075 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1078 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1078 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1079 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1079 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1160501 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1160501 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 1160507 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1160507 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 21028c خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 21028c خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 250 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 250 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 29020 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 29020 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 29020r خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 29020r خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ فوری 9005 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 9005 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال