مات کن رنگ روغنی نقاشان


مات کن نقاشان محلولی بر پایه رزین های الکیدی، که جهت ایجاد فیلم مات در رنگ های الکیدی استاندارد به کار می رود.


کد محصول : 81205
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

مات کن رنگ روغنی ربعی نقاشان
مات کن رنگ روغنی ربعی نقاشان
ریال صفر ریال ریال
مات کن رنگ روغنی نیمی نقاشان
مات کن رنگ روغنی نیمی نقاشان
ریال صفر ریال ریال