پودر مل - خاک بتونه


پودر مل ماده اصلي بتونه می باشد که رنگ آن سفيد مايل به كرم است. مل خمير بتونه را تشكيل مي دهد.


کد محصول : 81807
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پودر مل 5کیلویی (خاک بتونه)
پودر مل 5کیلویی (خاک بتونه)
ریال صفر ریال ریال
پودر مل 10کیلویی (خاک بتونه)
پودر مل 10کیلویی (خاک بتونه)
ریال صفر ریال ریال