بتونه روغنی فاخر


بتونه روغنی (مخصوص رنگ روغنی) شرکت فاخر بر پایه رزین های روغنی پایه تینری فرمول شده است. این محصول با افزوده شدن پودرهای معدنی و افزودنی های مرتبط به بتونه روغنی و مواد پایه تینر روغنی کارآمد، جهت درزگیری و تصحیح سطوح مورد رنگ آمیزی با قابلیت استفاده بر روی سطوح سیمانی ،چوبی، گچی و گچ پیش ساخته داخل و خارج ساختمان تبدیل شده است


کد محصول : 84448
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :