رنگ گل ماش فوری پارس اشن


رنگهای فوری سلولزی تک جزئی، برپايه رزين آلكيد و نيترات سلولز می باشند و با استفاده از بهترین مواد اولیه ساخته شده اند.


کد محصول : 84622
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

رنگ فوری کیلو گل ماش پارس اشن کد 333
رنگ فوری کیلو گل ماش پارس اشن کد 333
ریال 0 ریال
رنگ فوری گالن گل ماش پارس اشن کد 333
رنگ فوری گالن گل ماش پارس اشن کد 333
ریال 0 ریال