رنگ گل ماش فوری پارس اشن


رنگهای فوری سلولزی تک جزئی، برپايه رزين آلكيد و نيترات سلولز می باشند و با استفاده از بهترین مواد اولیه ساخته شده اند.


کد محصول : 84622
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

رنگ فوری کیلو گل ماش پارس اشن کد 333
رنگ فوری کیلو گل ماش پارس اشن کد 333
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری گالن گل ماش پارس اشن کد 333
رنگ فوری گالن گل ماش پارس اشن کد 333
ریال صفر ریال ریال