رنگ اخرایی فوری پارس اشن


رنگ های فوری سلولزی تک جزئی، برپايه رزين آلكيد و نيترات سلولز می باشند و با استفاده از بهترین مواد اولیه ساخته شده اند.


کد محصول : 84627
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

رنگ فوری اخرائی کیلو پارس اشن کد 334
رنگ فوری اخرائی کیلو پارس اشن کد 334
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری اخرائی گالن پارس اشن کد 334
رنگ فوری اخرائی گالن پارس اشن کد 334
ریال صفر ریال ریال