پولیش بدنه خودرو کی وان


پولیش اصطلاحی است که برای طیف وسیعی از فرایندهای طراحی شده به منظور حذف یا جابجایی نقایص سطحی و افزایش براق شدن سطوح مختلف به کار می‌رود


کد محصول : 84838
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پولیش بدنه نرم کی وان
پولیش بدنه نرم کی وان
ریال 696,000 ریال
پولیش بدنه نرم کی وان
پولیش بدنه نرم کی وان
ریال 797,000 ریال
پولیش بدنه نرم یک کیلویی کی وان
پولیش بدنه نرم یک کیلویی کی وان
ریال 2,603,000 ریال
پولیش بدنه زبر کی وان
پولیش بدنه زبر کی وان
ریال صفر ریال ریال