پولیش بدنه خودرو کی وان


پولیش اصطلاحی است که برای طیف وسیعی از فرایندهای طراحی شده به منظور حذف یا جابجایی نقایص سطحی و افزایش براق شدن سطوح مختلف به کار می‌رود


کد محصول : 84838
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پولیش بدنه نرم کی وان
پولیش بدنه نرم کی وان
ریال 0 ریال
پولیش بدنه نرم کی وان
پولیش بدنه نرم کی وان
ریال 0 ریال
پولیش بدنه نرم یک کیلویی کی وان
پولیش بدنه نرم یک کیلویی کی وان
ریال 0 ریال
پولیش بدنه زبر کی وان
پولیش بدنه زبر کی وان
ریال 0 ریال