پولیش بدنه خودرو کی وان


پولیش اصطلاحی است که برای طیف وسیعی از فرایندهای طراحی شده به منظور حذف یا جابجایی نقایص سطحی و افزایش براق شدن سطوح مختلف به کار می‌رود


کد محصول : 84838
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پولیش بدنه نرم کی وان
پولیش بدنه نرم کی وان
ریال صفر ریال ریال
پولیش بدنه نرم کی وان
پولیش بدنه نرم کی وان
ریال صفر ریال ریال
پولیش بدنه نرم یک کیلویی کی وان
پولیش بدنه نرم یک کیلویی کی وان
ریال صفر ریال ریال
پولیش بدنه زبر کی وان
پولیش بدنه زبر کی وان
ریال صفر ریال ریال