لیسه دسته چوبی کارا


یکی از مهم ترین ابزارهایی که در نقاشی اتومبیل از آن استفاده می کنیم و تنوع زیادی دارند لیسه می باشد


کد محصول : 87130
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

لیسه دسته چوبی سایز 10 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 10 کارا
ریال صفر ریال ریال
لیسه دسته چوبی سایز 12 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 12 کارا
ریال صفر ریال ریال
لیسه دسته چوبی سایز 14 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 14 کارا
ریال صفر ریال ریال
لیسه دسته چوبی سایز 16 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 16 کارا
ریال صفر ریال ریال
لیسه دسته چوبی سایز 18 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 18 کارا
ریال صفر ریال ریال
لیسه دسته چوبی سایز 20 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 20 کارا
ریال صفر ریال ریال