لیسه دسته چوبی کارا


یکی از مهم ترین ابزارهایی که در نقاشی اتومبیل از آن استفاده می کنیم و تنوع زیادی دارند لیسه می باشد


کد محصول : 87130
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

لیسه دسته چوبی سایز 10 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 10 کارا
ریال 0 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 12 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 12 کارا
ریال 0 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 14 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 14 کارا
ریال 0 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 16 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 16 کارا
ریال 0 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 18 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 18 کارا
ریال 0 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 20 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 20 کارا
ریال 0 ریال