لیسه دسته چوبی کارا


یکی از مهم ترین ابزارهایی که در نقاشی اتومبیل از آن استفاده می کنیم و تنوع زیادی دارند لیسه می باشد


کد محصول : 87130
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

لیسه دسته چوبی سایز 10 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 10 کارا
ریال 73,000 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 12 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 12 کارا
ریال 88,000 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 14 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 14 کارا
ریال 103,000 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 16 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 16 کارا
ریال 116,000 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 18 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 18 کارا
ریال 131,000 ریال
لیسه دسته چوبی سایز 20 کارا
لیسه دسته چوبی سایز 20 کارا
ریال 145,000 ریال