زیرکار پایه آب فاخر


موادی است که روی سطوح گچی ریخته می شود به جهت اینکه رنگ روی سطح ریخته نشود


کد محصول : 94277
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

زیرکار پایه آب فاخر لیتر
زیرکار پایه آب فاخر لیتر
ریال 97,000 ریال
زیرکار پایه آب فاخر گالن
زیرکار پایه آب فاخر گالن
ریال 252,000 ریال
زیرکار پایه آب فاخر دبه
زیرکار پایه آب فاخر دبه
ریال 784,000 ریال