زیرکار پایه آب فاخر


موادی است که روی سطوح گچی ریخته می شود به جهت اینکه رنگ روی سطح ریخته نشود


کد محصول : 94277
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

زیرکار پایه آب فاخر لیتر
زیرکار پایه آب فاخر لیتر
ریال 0 ریال
زیرکار پایه آب فاخر گالن
زیرکار پایه آب فاخر گالن
ریال 0 ریال
زیرکار پایه آب فاخر دبه
زیرکار پایه آب فاخر دبه
ریال 0 ریال