زیرکار پایه آب فاخر


موادی است که روی سطوح گچی ریخته می شود به جهت اینکه رنگ روی سطح ریخته نشود


کد محصول : 94277
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

زیرکار پایه آب فاخر لیتر
زیرکار پایه آب فاخر لیتر
ریال صفر ریال ریال
زیرکار پایه آب فاخر گالن
زیرکار پایه آب فاخر گالن
ریال صفر ریال ریال
زیرکار پایه آب فاخر دبه
زیرکار پایه آب فاخر دبه
ریال صفر ریال ریال