خشک کن نرمال 61-929 کحالی


سخت کننده یا هاردنر بر پایه رزین آلی فاتیک به عنوان جز دوم در محصولات دو یا چند جزئی مانند رنگ های پلی اورتان، آسترهای پلی اورتان دو یا چند جزئی و کلیرها ترکیب شده و سبب سختی و خشک شدن آنها می گردد


کد محصول : 80687
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

خشک کن نرمال نیمی 61-929 کحالی
خشک کن نرمال نیمی 61-929 کحالی
ریال صفر ریال ریال
خشک کن نرمال یک لیتری 61-929 کحالی
خشک کن نرمال یک لیتری 61-929 کحالی
ریال صفر ریال ریال