کیلر دوجزئی نرمال 10-923 کحالی


رنگ‌های پلی‌ اورتان از دو جز رنگ بر پایه اکریلیک تشکیل می‌شوند.


کد محصول : 86965
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

کیلر دوجزئی نیمی نرمال 10-923 کحالی
کیلر دوجزئی نیمی نرمال 10-923 کحالی
ریال صفر ریال ریال
کیلر دوجزئی نرمال یک لیتری 10-923 کحالی
کیلر دوجزئی نرمال یک لیتری 10-923 کحالی
ریال صفر ریال ریال