کیلر دوجزئی ضدخش 18-924 کحالی


کیلر دو جزئی پلی اورتان بر پایه رزین اکریلیک می باشد


کد محصول : 86969
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

کیلر دوجزئی ضدخش نیمی 18-924 کحالی
کیلر دوجزئی ضدخش نیمی 18-924 کحالی
ریال صفر ریال ریال
کیلر دوجزئی ضدخش یک لیتری 18-924 کحالی
کیلر دوجزئی ضدخش یک لیتری 18-924 کحالی
ریال صفر ریال ریال