صفحه پولیش آلومینیومی


صفحه ای است که پوست بره یا سنباده دیسکی روی آن سوار میشود


کد محصول : 87093
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

صفحه پولیش آلومینیومی مینی سایز 115
صفحه پولیش آلومینیومی مینی سایز 115
ریال صفر ریال ریال
صفحه پولیش آلومینیومی بزرگ سایز 180
صفحه پولیش آلومینیومی بزرگ سایز 180
ریال صفر ریال ریال