صفحه بیس پولیش


صفحه ای است جهت چسباندن پوست بره چسبی و سنباده های پشت کرکی


کد محصول : 87097
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

صفحه بیس پولیش کوچک سایز 115
صفحه بیس پولیش کوچک سایز 115
ریال صفر ریال ریال
صفحه بیس پولیش بزرگ سایز 180
صفحه بیس پولیش بزرگ سایز 180
ریال صفر ریال ریال