صفحه بیس پولیش


صفحه ای است جهت چسباندن پوست بره چسبی و سنباده های پشت کرکی


کد محصول : 87097
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :