آستر دوجزئی سریع خشک کحالی


آستر مخصوص سطوح فلزی به ویژه گالوانیزه و آلومینیوم می باشد. این آستر بر پایه رزین اکریلیک بوده


کد محصول : 80387
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

آستر دوجزئی سریع خشک طوسی 0050 کحالی
آستر دوجزئی سریع خشک طوسی 0050 کحالی
ریال صفر ریال ریال
آستر دوجزئی سریع خشک سفید 0060 کحالی
آستر دوجزئی سریع خشک سفید 0060 کحالی
ریال صفر ریال ریال