آستر دوجزئی سریع خشک کحالی


آستر مخصوص سطوح فلزی به ویژه گالوانیزه و آلومینیوم می باشد. این آستر بر پایه رزین اکریلیک بوده


کد محصول : 80387
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :