آستر فوری کحالی


آستر نیترو سلولزی بر پایه رزین نیترو سلولز و آکلید مخصوص تولید شده است


کد محصول : 80437
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

آستر فوری 2000 کحالی
آستر فوری 2000 کحالی
ریال صفر ریال ریال
آستر فوری 3000 کحالی
آستر فوری 3000 کحالی
ریال صفر ریال ریال
آستر فوری 4000 کحالی
آستر فوری 4000 کحالی
ریال صفر ریال ریال