سنباده رول کینگ اسپرت


سنباده رول کینگ اسپرت محصولی ایرانی و با کیفیتی برابر با محصولات مطرح خارجی است.


کد محصول : 87167
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

سنباده رول 60 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 60 کینگ اسپرت (متری)
ریال صفر ریال ریال
سنباده رول 80 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 80 کینگ اسپرت (متری)
ریال صفر ریال ریال
سنباده رول 100 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 100 کینگ اسپرت (متری)
ریال صفر ریال ریال
سنباده رول 120 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 120 کینگ اسپرت (متری)
ریال صفر ریال ریال
سنباده رول 150 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 150 کینگ اسپرت (متری)
ریال صفر ریال ریال
سنباده رول 180 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 180 کینگ اسپرت (متری)
ریال صفر ریال ریال
سنباده رول 220 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 220 کینگ اسپرت (متری)
ریال صفر ریال ریال