سنباده رول کینگ اسپرت


سنباده رول کینگ اسپرت محصولی ایرانی و با کیفیتی برابر با محصولات مطرح خارجی است.


کد محصول : 87167
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

سنباده رول 60 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 60 کینگ اسپرت (متری)
ریال 0 ریال
سنباده رول 80 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 80 کینگ اسپرت (متری)
ریال 0 ریال
سنباده رول 100 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 100 کینگ اسپرت (متری)
ریال 0 ریال
سنباده رول 120 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 120 کینگ اسپرت (متری)
ریال 0 ریال
سنباده رول 150 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 150 کینگ اسپرت (متری)
ریال 0 ریال
سنباده رول 180 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 180 کینگ اسپرت (متری)
ریال 0 ریال
سنباده رول 220 کینگ اسپرت (متری)
سنباده رول 220 کینگ اسپرت (متری)
ریال 0 ریال