سنباده دیسکی اسمیردکس


صفحه ای گرد که دانه ای سخت ساینده بر روی آن به وسیله چسب مخصوص چسبانده می شود. این سنباده را به وسیله چسب های فوری قوی بر روی صفحات مخصوص پلاستیکی و آلومینیومی چسبانده و سپس روی دستگاهی به نام ماشین پولیش سوار می کنند


کد محصول : 87176
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

سنباده دیسکی 180 میل بزرگ-گرید 80 اسمیردکس
سنباده دیسکی 180 میل بزرگ-گرید 80 اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
سنباده دیسکی 180 میل بزرگ-گرید 180 اسمیردکس
سنباده دیسکی 180 میل بزرگ-گرید 180 اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال