سنباده رول کلینگ اسپور


سنباده ای رولی ساخت کشور آلمان و از جنس اکسید آلومینیوم می باشد که از دیرباز یار صنعتگران بوده است


کد محصول : 87171
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

سنباده رول 60 کلینگ اسپور (متری)
سنباده رول 60 کلینگ اسپور (متری)
ریال 0 ریال
سنباده رول 80 کلینگ اسپور
سنباده رول 80 کلینگ اسپور
ریال 0 ریال
سنباده رول 100 کلینگ اسپور
سنباده رول 100 کلینگ اسپور
ریال 0 ریال
سنباده رول 120 کلینگ اسپور
سنباده رول 120 کلینگ اسپور
ریال 0 ریال
سنباده رول 150 کلینگ اسپور
سنباده رول 150 کلینگ اسپور
ریال 0 ریال
سنباده رول 180 کلینگ اسپور
سنباده رول 180 کلینگ اسپور
ریال 0 ریال