سنباده رول کلینگ اسپور


سنباده ای رولی ساخت کشور آلمان و از جنس اکسید آلومینیوم می باشد که از دیرباز یار صنعتگران بوده است


کد محصول : 87171
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

سنباده رول 60 کلینگ اسپور (متری)
سنباده رول 60 کلینگ اسپور (متری)
ریال 896,000 ریال
سنباده رول 80 کلینگ اسپور
سنباده رول 80 کلینگ اسپور
ریال 896,000 ریال
سنباده رول 100 کلینگ اسپور
سنباده رول 100 کلینگ اسپور
ریال 896,000 ریال
سنباده رول 120 کلینگ اسپور
سنباده رول 120 کلینگ اسپور
ریال 896,000 ریال
سنباده رول 150 کلینگ اسپور
سنباده رول 150 کلینگ اسپور
ریال 896,000 ریال
سنباده رول 180 کلینگ اسپور
سنباده رول 180 کلینگ اسپور
ریال 896,000 ریال