تینر فوری 10000 بیات چاپ نارنجی


تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده کرد تا چسبندگی رنگ بر روی سطح کار بیشتر باشد


کد محصول : 82012
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :