تینر فوری 10000 بیات چاپ نارنجی


تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده کرد تا چسبندگی رنگ بر روی سطح کار بیشتر باشد


کد محصول : 82012
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

تینر فوری 10000 لیتر بیات چاپ نارنجی
تینر فوری 10000 لیتر بیات چاپ نارنجی
ریال 224,000 ریال
تینر فوری 10000 گالن بیات چاپ نارنجی
تینر فوری 10000 گالن بیات چاپ نارنجی
ریال 779,000 ریال