تینر مخصوص رنگ های بیسکوت 69&54 کحالی


این رنـگ ها را اصـطلاحا رنـگ های دو پوششه (بیس کت) می گویند و بر پـایه ی رزیـن های پلی استر اشبـاع بوده و با داشـتن پوشش بسیــار منـاسب؛ اسپـری آسـان؛ سریع خشک؛ خاصـیت ترانسپـارنـت و تنـوع در مـادر رنـگ ها نیـازهای هر مصـرف کننده ای را بــرطـرف نموده به طـوری که رنـگ هر نـوع خـودرویی (داخـلی یا خـارجی) را می تـوان تــرکیـب نموده که بعد از زمـان اسپـری کلیـر(شفاف پوشه) دو جـزیی نمایش رنگ آن مانند رنگ فابریک خودرو می شود.


کد محصول : 82050
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :