تینر فوری 10000B چاپ بنفش بیات


تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده کرد تا چسبندگی رنگ بر روی سطح کار بیشتر باشد.


کد محصول : 84759
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :